16 oktober 2020 · Nyheter

Certifikat till Dalens sjukhus och Handens sjukhus

Två sjukhus i Stockholm har denna vecka Silviahemscertifierats – Dalengeriatriken avdelning 71 (Dalens sjukhus) och Handengeriatriken avdelning 3 (Handens sjukhus). Certifieringen innebär att alla medarbetare har fördjupat sina kunskaper i vården av personer med demenssjukdom. Det är en viktig satsning som genomförts för att stärka alla medarbetare i det dagliga arbetet på sjukhusavdelningarna.

Utbildningen har givit medarbetarna kunskap, trygghet och en gemensam grund att vila på, vilket ger goda förutsättningar för att kunna möta alla patienter på ett bra sätt och i synnerhet patienter med demenssjukdom. Jag är så oerhört stolt över att medarbetarna trots allt lyckades slutföra denna utbildning under rådande pandemi, säger verksamhetschef Carina Sühl Öberg vid Handengeriatriken, t v på bild ovan med Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman. Deltog gjorde även enhetscheferna Madeleine Bäcklin och Susanne Blesch.

Dalengeriatriken avdelning 71 fick ta emot Silviahemmets certifikat nr 109 efter att ha genomgått utbildning för Silviahemcertifiering. Deltog gjorde bland annat Aleris Närsjukvård AB:s vd Maria Holmberg, verksamhetschef Charlotte Julius, biträdande enhetscheferna Ann-Christin Alvin och Beatrice Aurore Bröderman samt arbetsterapeut Linda Sandberg.

Vi är tacksamma över att vi får möjlighet att skapa en anpassad, trivsam och lugn miljö på vår avdelning, med inspiration från Silviahemmets vårdfilosofi, säger Ann-Christin Alvin, leg. sjuksköterska, biträdande enhetschef vid Dalengeriatriken, avdelning 71.

Att lyfta problematiken och tillsammans reflektera i grupp hoppas vi kunna utveckla omvårdnaden och öka förståelsen för personer med kognitiv sjukdom, säger Beatrice Bröderman, distriktssköterska, biträdande enhetschef Dalengeriatriken, avdelning 71.