1 februari 2019 · Nyheter

Stärkt teamkänsla efter Silviahemscertifiering

Igår var det feststämning på Åsengårdens äldreboende i Hägersten i Stockholm. Anledningen till firandet var att arbetsplatsen blivit Silviahemscertifierad och erhållit sitt certifikat från Silviahemmet.

Personalen på Åsengården har gått Silviahemmets certifieringsutbildning och just fått sitt inramade certifikat.

– Utbildningen från Silviahemmet har betytt mycket för personalens teamkänsla, säger Linnéa Tranvinge.

Åsengården är ett litet äldreboende som drivs av Humana på entreprenad av kommunen. Här finns 29 vårdplatser för demenssjuka och 25 anställda.

Fokus på samarbete

Bland personalen mottogs beskedet om att de skulle få gå utbildningen bara positivt.

– Även om vi också tidigare jobbat med bemötande så blir det speciellt när man får en färdig utbildning utifrån, menar Linnéa Tranvinge, verksamhetsansvarig på Åsengården.

Hon har märkt att det efter utbildningen blivit större fokus på teamet, på att jobba tillsammans.

Anna Lewin uppskattar att alla på arbetsplatsen, oavsett yrke, fått gå samma utbildning.

Återkopplar till kursen

Anna Lewin, sjuksköterska på Åsengården, tycker att en konkret skillnad efter utbildningen är att personalen blivit mer reflekterande.

– Vi återkopplar ofta till kursen. När det till exempel har hänt något kan vi diskutera vad vi talade om på kursen.

 

För Eva Rosenlind Magnusson, som är arbetsterapeut sedan 30 år tillbaka, var utbildningen extra givande eftersom detta är det första demensboende hon jobbar på.

– Jag tycker att jag har lärt mig mycket om bemötande, till exempel hur viktigt det är att inte stressa. Också att se och uppmärksamma de boende på enkla sätt. Ofta behövs det faktiskt inte så mycket för att de ska känna sig nöjda.

– Också frågor om boendemiljön var intressanta, som hur man bör duka och att färgsättningen är viktig.

Viktiga reflektionsmöten

Men arbetet är inte klart i och med att demensutbildningen avslutats. Nu väntar, precis enligt utbildningens riktlinjer, de viktiga reflektionsmötena.

– Reflektionsstunder ska hållas regelbundet. Det är reflektionerna som gör att kunskapen lever vidare, så det här är egentligen bara starten på ett arbete som fortsätter, sa Eva Jönsson när hon delat ut diplomen och certifikat nummer 85.

 

 

 

 

Foto och text: Christina Nemell