11 februari 2019 · Nyheter

Skärholmen först ut med certifiering av hela äldreomsorgen

I fredags delade Silviahemmet ut två certifikat i Skärholmen, ett till hemtjänsten och ett till beställarenheten. Därmed är Skärholmens stadsdelsförvaltning den första stadsdel i Stockholms stad som har fått hela sin äldreomsorg Silviahemscertifierad. Läs även på stockholm.se

Under högtidliga former med tal av både chefer och kommunpolitiker, firades den avklarade demensutbildningen som ett 90-tal av medarbetarna gått.

– Det finns många utbildningar inom demensområdet, men det är en kvalitetsstämpel att ha en Silviahemscertifierad verksamhet, sa Stockholms stads äldre- och trygghetsborgarråd Erik Slottner (KD).

– Allt fler äldre drabbas av demens. Om 30 år kommer antalet demenssjuka att ha ökat till en kvarts miljon, bara i Sverige. Därför är det viktigt att vi är många som vet vad det innebär och hur vi ska bemöta människor med en demenssjukdom.

Erik Slottner framhöll också hur klokt man tänkt i Skärholmen, att låta hela verksamheten kompetensutvecklas och certifieras, både de som jobbar direkt i verksamheten men också personalen på beställarenheten.

Han poängterade dessutom att äldreomsorgen kommer att få en stor del av den fyrdubblade satsningen på kompetensutveckling som är beslutad av Stockholms stad.

– Vi politiker tar det här på allvar, sa Erik Slottner.

 

En av deltagarna på Silviahemmets utbildning är Tanit Sundell som är biståndshandläggare på beställarenheten. Utöver fördjupad kunskap i demensfrågor tycker hon att en stor behållning av kursen är en ökad förståelse och sammanhållning mellan hemtjänstpersonalen och biståndshandläggarna.

På beställarenheten jobbar också Larose som tyckte det var särskilt intressant att lära sig mer om hur hjärnan fungerar. Hon tycker också att hon fått en bättre inblick i utförarnas arbetssituation och hur de jobbar.

– Kursen har gett mig mycket som jag kommer att ta med mig i mitt dagliga arbete, menar Larose.

 

Said Ghaderi har jobbat inom hemtjänsten i åtta år och trivs med det.

– Det är inte bara ett jobb. Det känns bra när man går hem från jobbet att man har hjälpt de svagaste i samhället, de som är sjuka och ensamma.

– När man får ett leende av dem man hjälper blir man själv glad, säger Said som tycker att Silviahemmets utbildning var mycket viktig och bra.

– Hur vi bemöter de sjuka är jätteviktigt. Vi fick också tips på hur vi kan hantera vissa situationer, till exempel när någon frågar samma sak om och om igen.

Dagen till ära höll Johan Kling (C), nytillträdd ordförande i Skärholmens stadsdelsnämnd, sitt jungfrutal som kommunpolitiker.

– Att vara anhörig till någon som drabbats av demens är fruktansvärt jobbigt, sa Johan Kling och tänkte tillbaka på sin farfar som i 80-årsåldern började glömma saker och förväxlade namnen på barn och barnbarn.

– Det var också smärtsamt att se hur farmor kämpade och slet mellan hopp och förtvivlan och gjorde allt för att hennes livskamrat skulle kunna stanna kvar hemma.

Johan Klings farföräldrar fick hjälp av en fantastisk vårdpersonal och han betonade hur viktigt det är med personcentrerad vård, att jobba i team och att ta sig tid att reflektera.

Just reflektionsstunder är det som nu väntar all personal som gått demensutbildningen. Sådana ska enligt certifieringen, som förnyas vart tredje år, hållas regelbundet i varje grupp.

– Det är reflektionen som gör att kunskapen lever vidare och att vi hela tiden förbättras, sa Eva Jönsson, utbildningsansvarig på Silviahemmet.

Text och foto: Christina Nemell