11 april 2019 · Nyheter

Silvialäkare 2019

Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni ägde rum torsdagen den 11 april 2019 i det vackra Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet i Stockholm i närvaro av H.M. Drottningen.

Magisterutbildning i demensvård är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges som en webbaserad uppdragsutbildning till läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som i sitt arbete möter patienter med demenssjukdom, läs mer på ki.se.

– Antalet personer med demenssjukdom ökar successivt och det gör också deras behov av professionellt medicinskt omhändertagande. Vi behöver bli bättre på att möta de behov som personer med demenssjukdom har idag. Därför har den här utbildningen skapats, säger Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman.

Lilla Akademien stod för musikunderhållningen. Drottningen tackade eleverna med varsitt påskägg.

Silviahemmet firade även ett 10-årigt samarbete med Malteserorden, Tyskland, rörande demensutbildning. Närmare 30 stycken instruktörer diplomerade av Silviahemmet sedan år 2009 deltog. Douglas Graf von Saurma-Jeltsch representerade Malteser International Europe, och Silvialäkare Ursula Sottong gruppen med instruktörer.