15 maj 2019 · Nyheter

Drottning Silvia delade ut certifikat

Mälarsjukhuset i Eskilstuna är det första sjukhuset i Sörmland med en Silviahemscertifierad avdelning.

Se även kungahuset.seregionsormland.se, lyssna på sr.se och inslag på svt.se Sörmland.

Effekterna av utbildningen tycker Henrik Wiklund märktes direkt. När han till exempel såg personalen anordna julpysselstunder för patienterna blev han rörd. Något sådant hade aldrig förekommit tidigare. – Det var fantastiskt att se. Det var den bästa dagen i mitt arbetsliv.

Henrik Wiklund är vårdenhetschef på Mälarsjukhuset. Han poängterar vikten av att alla i personalen nu fått en gemensam kunskapsbas.

– Det är också viktigt att vi höjer statusen för att jobba med den här patientgruppen. Med Silviahemscertifieringen visar vi att det finns bra utbildningar inom demensvård, säger Henrik Wiklund.

Under en högtidlig ceremoni igår delade drottning Silvia ut certifikat nummer 90 och kursbevis till de 57 deltagarna på sjukhusets geriatriska avdelning. Drottningen önskade därefter alla lycka till med orden: – Tänk alltid på hur ni kan göra livet lättare och värdigare för de demenssjuka och möta dem med respekt.

Vårdledare Matilda Ferenczi håller med om att det är en stor fördel att alla gått samma utbildning samtidigt.

– Det blir lättare att i det dagliga arbetet påminna varandra om det vi diskuterade under kursen.

Hon tycker också att det redan märks skillnad i hur personalen bemöter patienterna.

– Vi tänker oss för lite mer nu; hur vi pratar med den demenssjuke, vad vi säger och hur vi pratar med varandra.

Matilda Ferenczi hoppas att utbildningssatsningar som denna i förlängningen ska bli standard och att det i sig kan locka till sig personer som vill jobba med den här patientgruppen.

En viktig del i Silviahemscertifieringen är de reflektionsmöten som regelbundet ska hållas på avdelningen. Då ges tid att diskutera till exempel svåra situationer som uppstått och hur man hanterat dem.

Cia Lindqvist är en av dem som gått reflektionsledarkursen. Att genomföra mötena i den stressade miljö som det är på ett sjukhus med akutvård och korta vårdtider kändes först som en stor utmaning, berättar hon.

– Alla trodde nog att det skulle bli jättejobbigt att få tid att sitta ner och ha reflektionsmöten. Fast redan andra gången var det en helt avslappnad stämning.