18 juni 2019 · Nyheter

Biståndshandläggare diplomeras

Drottningen närvarade vid Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni på Drottningholm den 18 juni 2019. Drottningen delade ut diplom och Silviahemmets brosch till 26 stycken biståndshandläggare som genomgått högskolekurs med fokus demenssjukdom. Årets biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet är verksamma inom Stockholm stad, Upplands Väsby kommun, Täby kommun, Lidingö stad, Sollefteå kommun och skånska Hörby kommun. Se även kungahuset.se.

Drottningen tillsammans med årets diplomerade biståndshandläggare. På bilden även representanter från Silviahemmet och Sophiahemmet Högskola samt Stockholms äldreborgarråd Erik Slottner. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Silviahemmet samarbetar med Sophiahemmet Högskola för att sprida demenskunskap genom olika högskoleutbildningar. Kursen Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv riktar sig till biståndshandläggare och ges av Sophiahemmet Högskola som webbaserad uppdragsutbildning. Förra året diplomerades första kullen med 20 stycken, och därmed finns idag 46 stycken biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet.

– Biståndshandläggare har en mycket viktig roll när det avser demensdrabbade och möjlighet för dessa att få bästa möjliga stöd. Vi hoppas att fler kommuner runt om i landet vill erbjuda sina biståndshandläggare denna kurs, säger Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman


Biståndshandläggaren är ofta den första att möta den som drabbats av demenssjukdom när stöd och hjälp behövs. Kunskap om demens är grunden för att se och förstå den drabbades behov, likaså för att kunna bemöta och stödja anhöriga eller andra närstående som ofta är de som vårdar den sjuke i det egna hemmet.