13 februari 2018 · Nyheter

Tyresö är den första Silviahemscertiferade kommunen

Tyresö är den första Silviahemscertifierade kommunen i Sverige. Den 13 februari 2018 hölls en fin ceremoni på Tyresö slott där H.M. Drottning Silvia delade ut Silviahemmets allra första certifikat till en hel kommun. Tyresö har de senaste åren storsatsat på demensvård och utbildat alla medarbetare inom äldrevården – både privata och kommunala verksamheter har genomgått Silviahemmets utbildning i god demensvård.

Se även kungahuset.sekommunalarbetarenmitti.sefb/tyreso.se och tyreso.se

Certifikatet till hela Tyresö kommun överlämnades av H.M. Drottningen till socialnämndens ordförande Dick Bengtsson. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Lagergrenska salen på Tyresö slott var fullsatt och uppdukad med kaffe och tårta. Vid drottningens bord satt (från vänster) Wilhelmina Hoffman, AnnaLiisa Marjakangas, Monica Wisborg, Hanna Båke, Carola Nyberg, Elsa Nyberg, drottningen, Elisabeth Gustavsson och Raja Hicheri. Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet

Representant från Kommunal hemtjänst västra i Tyresö tog emot certifikat nr 61 av Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman (till höger) och Silviasyster Hoa Hoang, Silviahemmet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Certifikat Nr 62 – Kommunal hemtjänst östra, Tyresö

Nr 63 – Kommunal hemtjänst centrum, Tyresö

Nr 64 – Real Omsorg i Stor Stockholm AB, Tyresö

Nr 65 – Lindalens Städ & Hemtjänst AB, Tyresö

Nr 66 – Villa strand, gruppbostad LSS, Tyresö

Nr 67 – Annas vård och hemtjänstteam AB, Tyresö

Nr 68 – Noga Omsorg AB, Tyresö

Nr 69 -Ersta hemtjänst, Tyresö

Nr 70 – Myndighet för äldre och funktionsnedsättning, Tyresö

Socialnämndens ordförande Dick Bengtsson tar över stafettpinnen av tidigare ordförande Andreas Jonsson, för kommunens fortsatta arbete med Silviahemmets certifieringsprogram. På bilden fr vänster Bo Renman, kommundirektör, Fredrik Saweståhl, kommunstyrelsens ordförande, drottningen, Dick Bengtsson, Socialnämndens ordförande, Andreas Jonsson, tidigare ordförande Socialnämnden. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

På bilden från vänster, Fredrik Saweståhl, ordförande Tyresö kommunstyrelse, Andreas Jonsson, ledamot Tyresö kommunstyrelse, Claes Dinkelspiel, styrelseledamot Silviahemmet, Bo Renman , kommundirektör, (syns ej i bild Magnus Lublin, socialchef, Dick Bengtson, ordförande i socialnämnden, Lena Nylund, Silviasjuksköterska i Tyresö, Anna Lund, vice ordförande socialnämnden). Foto Yanan Li, Silviahemmet.

Tyresö slott