1 mars 2018 · Nyheter

Silviahemmet medverkar vid seminarium i Riksdagshuset

Torsdagen den 1 mars 2018 deltog Silviahemmet vid ett seminarium i Riksdagshuset. Ämnet var Sverige – ett demensvänligt samhälle? Under seminariet lyftes frågan, likaså diskuterades vad som krävs inom bland annat socialtjänst, hälso- och sjukvård utifrån WHO:s beslut om en global handlingsplan för demens och Socialstyrelsens rapport om nationell strategi för demenssjukdom som presenterades i juni 2017.

Silviahemmets ordförande H.M. Drottningen närvarade vid seminariet i Riksdagshuset. Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet.

Bland talarna fanns Wilhelmina Hoffman, rektor för Silviahemmet och chef för Svenskt Demenscentrum, professor Lars-Christer Hydén från Linköpings universitet, chefssjuksköterska Camilla Lindell från Danderyds sjukhus och äldrepedagog Mirjam Brocknäs från Upplands-Bro kommun.

Seminariet arrangerades av riksdagsledamöterna Catharina Bråkenhielm (S) och Helena Bonnier (M).