15 februari 2018 · Nyheter

Silviahemmet besöker Karolinska Institutet i Solna

15 februari 2018 besökte Silviahemmets ordförande H.M. Drottningen och Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman Karolinska Institutet för ett möte om KI:s magisterutbildningar inom demensvård.

Mötet inleddes av KI:s rektor Ole Petter Ottersen som hälsade deltagarna välkomna. Sedan följde presentationer av Lars-Olof Wahlund, Anna Brorsson och Anna Pettersson, kursansvariga för  magisterutbildningarna, Ylva Olsson från enheten för uppdragsutbildning samt av Maria Eriksdotter, prefekt vid NVS som är den institution som ansvarar för utbildningen. Moa Wibom vid Region Skåne representerade kursdeltagarna, hon utexaminerades som Silvialäkare 2015 efter den första utbildningsomgången och kunde nu berätta om det teamarbete inom demensvård som hon driver i regionen som en följd av utbildningen.

På bild från vänster, professor (KI) Lars-Olof Wahlund, Silviahemmets ordförande H.M. Drottningen, KI:s rektor Ole Petter Ottersen och Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

2009 inleddes kontakt mellan Stiftelsen Silviahemmet och Karolinska Institutet för att skapa en internationell utbildning i demensvård för läkare med syfte att höja kunskapsnivån inom området. Arbetet resulterade i en unik webbaserad magisterutbildning i demensvård, 60 hp, som genomförs under två år på halvfart.
Den första utbildningen för läkare startade november 2012 och därefter har ytterligare fyra kursgrupper startat och sammanlagt har 19 Silvialäkare examinerats.

2014 inleddes arbetet med att ta fram en motsvarande magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter. Under våren 2018 examineras de första Silvafysioterapeuterna och Silviaarbetsterapeuterna och får Silviahemmets exklusiva brosch av drottningen vid Silviahemmets diplomeringsceremoni i april.