18 september 2018 · Nyheter

Silviahemmet besöker Dalens sjukhus i Enskede

18 september 2018 besökte Silviahemmets styrelse minnesmottagningen vid Capio Geriatrik Dalen i Enskededalen, som är en av Stockholms elva specialistmottagningar. Här utförs nära 600 minnesutredningar årligen och lika många uppföljande återbesök tas emot. Vid demensdiagnos erbjuds närstående navigeringskurser i samarbete med närområdets anhörigkonsulenter för att ge stöd och hjälp. På mottagningen finns ett team av läkare, sjuksköterskor, medicinsk sekreterare, psykologer och arbetsterapeuter – varav en Silvialäkare, en Silviasjuksköterska och en Silviaarbetsterapeut. Läs även på kungahuset.se

VD Olof Lundblad, Silviaarbetsterapeut Lena Nilsson och verksamhetschef Britt Serander tog emot drottningen vid ankomst. Foto: Yanan Li, Silviahemmet