11 juni 2018 · Nyheter

Broschutdelningsceremoni 2018 på Drottningholm

11 juni 2018 ägde den årliga broschutdelningen rum på Silviahemmet. 26 stycken Silviasystrar och 16 stycken Silviasjuksköterskor fick var och en ta emot sitt diplom och sin brosch av drottningen.

Vid ceremonin talade även Sophiahemmet Högskolas rektor Johanna Adami och adjunkterna Karin Linell, Ani Henttonen samt Ulla Tunedal. Dagen avslutades med mingel, kaffe och tårta till alla. Se även aktuellt på kungahuset.se