30 augusti 2018 · Nyheter

Besök från Brasilien på Silviahemmet

Sociedade Beneficente Alemã från São Paulo, Brasilien, besökte Silviahemmet den 29 augusti under deras Sverigeresa. H.M. Drottning Silvia närvarade och sällskapet togs emot av Silviahemmets verksamhetschef Wilhelmina Hoffman och koordinator Maria Tannemyr.

SBA bedriver bland annat ett äldreboende i Brasilien och har länge velat besöka Silviahemmet. Nästa punkt i SBA:s program var ett besök på Norrtälje sjukhus och avdelning 1 som Silviahemcertifierades 2017.

Drottningen visar SilviaBo Malmen. På bilden (från vänster) SBA:s medicinskt ansvariga doktor Daniela Gomez, drottningen, SBA:s VD Thomas Polisaitis och styrelseledamot Julio Kampf. Foto: Yanan Li, Silviahemmet