18 april 2018 · Nyheter

Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni 2018

Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni ägde rum den 18 april 2018 i Bernadottebiblioteket på Kungliga slottet. Vid ceremonin fick de allra första Silviaarbetsterapeuterna och Silviafysioterapeuterna samt fjärde kullen Silvialäkare ta emot Silviahemmets diplom och brosch av H.M. Drottningen. Se även kungahuset.se

H.M. Drottningen överlämnar brosch och diplom till Silvialäkaren Ana Cornejo. Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet

Karolinska Institutets rektor Ole Petter Ottersen deltog som talare. Övriga talare var Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor, Lars-Olof Wahlund, professor i geriatrik, Karolinska Institutet, och Anna Pettersson, kursansvarig, med dr vid enheten för fysioterapi, Karolinska Institutet, Silviaarbetsterapeuten Maria Landin och Silviafysioterapeuten Linda Larsson.

Magisterutbildning i demensvård är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges som en webbaserad uppdragsutbildning till läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter som i sitt arbete möter patienter med demenssjukdom, läs mer på ki.se.

Inbjudna var bland andra representanter från Karolinska Institutet, från landsting, kommun, och Silviahemmets samarbetspartners i arbetet för ett mer demensvänligt samhälle.

Silvialäkare 2018 Ana Cornejo (Örebro), Johan Samuelsson (Oxelösund), Håkan Ström (Iggesund) och Zhulin Zhou (Peking, Kina).

Silviaarbetsterapeuter 2018 Maria Landin (Göteborg), Lena Nilsson (Enskededalen) och Elin Wulff (Örkelljunga)

Silviafysioterapeuter 2018 Lana Berglund (Djursholm), Madelene Bruce Danielsson (Bromma), Marie-Louise Carlström (Enskede), Anneli Christie (Rönninge), Emma Gard (Uppsala), Emma Karlsson (Hönö) och Linda Larsson (Örkelljunga).

Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson utdelade Alzheimerfondens stora forskningspris till professor Ingmar Skoog, Göteborgs universitet. Biträdande universitetslektor Michael Schöll fick ta emot Drottning Silvias pris till en ung Alzheimerforskare. Foto: Yanan Li, Silviahemmet.  Stort tack till Alzheimerfonden, vars ekonomiska bidrag har möjliggjort magisterutbildning i demensvård vid Karolinska Institutet för flera årets Silvafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter.