4 maj 2018 · Nyheter

Certifikat till Alviks demensteam och Sörklippans äldreboende

Certifikat nr 74 och 75 har delats ut den 4 maj 2018 till Alviks demensteam och Sörklippans äldreboende. Enheterna, som båda drivs av Stockholm stad, ordnade en gemensam och festlig ceremoni i samband med Silviahemmets överlämnande av inramade certifikat.

Dagen firades av personalen med bubbel, ost och kex samt kaffe och tårta. Deltog gjorde även Susanne Brinkenberg, avdelningschef för äldreomsorgen vid Bromma Stadsdelsförvaltning.

Varmt grattis från Silviahemmet!

Silviahemmets Eva Jönsson överlämnade Silviahemcertifikat nr 75 till Sörklippans äldreboende. Togs emot av enhetschefen Katarina Romehed. Foto: Silviahemmet

Silviasjuksköterskan Daniella Wallqvist (till höger på bild), enhetschef vid Alviks demensteam, tog emot Silviahemcertifikat nr 74 av Eva Jönsson. Foto: Silviahemmet