21 november 2017 · Nyheter

Solstickans pris till Wilhelmina Hoffman

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor och verksamhetschef, fick ta emot årets Solstickepris av Stiftelsen Solstickans hedersordförande Prinsessan Christina Fru Magnuson. Motiveringen löd: 2017 års Solstickepris går till Wilhelmina Hoffman för att hon med besjälat arbete med vård och omsorg om äldre människor, i synnerhet äldre demenssjuka, såväl som med starkt engagemang inom kompetensutveckling gör en betydelsefull skillnad för såväl personal som de äldre. Läs mer om Solstickepriset här. Stort grattis Wilhelmina!

Stiftelsen Solstickan hade ett intressant program för dagen med rubriken Demens, förhållningssätt och kompetensutveckling. Föreläsare var Wilhelmina Hoffman (Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum), Miia Kivipelto (Karolinska Institutet), Jane Lindell Ljunggren (Hattstugan),  Lars-Christer Hydén (Linköpings universitet), Per-Anders Rydelius (Solstickan) och Jeanette Eckerblad (Karolinska Institutet).

Programmet avslutades med en paneldiskussion med årets pristagare Wilhelmina Hoffman och alla föreläsare. Moderator var Solstickans ordförande Eva Frunk Lind. Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet