30 november 2017 · Nyheter

Silvia Master Academy day 2017

Den 30 november bjöd Silviahemmet in till årlig träff för magisterutbildade Silviasjuksköterskor och Silvialäkare, blivande Silviafysioterapeuter och Silviaarbetsterapeuter samt representanter från Karolinska Institutet och Sophiahemmet Högskola på Silviahemmet, Drottningholm, för att utbyta erfarenheter inom demensområdet. Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman var moderator.

Kvällen avslutades med att drottningen delade ut Silviahemmets stipendier om 10.000 kronor vardera till Silvialäkare Björn Lennhed, Silviaarbetsterapeut Lena Nilsson och Silviafysioterapeut Madelene Bruce Danielsson. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

En heldag med föreläsningar, diskussioner och mingel. På eftermiddagen fick alla besöka SilviaBo – Silviahemmets pilotanläggning intill med vanliga men anpassade lägenheter som ett komplement till Silviahemmets dagverksamhet, läs mer om SilviaBo här.

Professor emerita Astrid Norberg, Umeå universitet, gav en föreläsning om How personnel and family members can help the persons with dementia preserve their sense of self, the need of improving the palliative care for these persons and the need of leadership close to both the persons with dementia and their caregivers. Bild nedan: fr vänster Anna Pettersson, Karolinska Institutet, drottningen, Madelene Bruce Danielsson och Wilhelmina Hoffman.

Professor Erik Rosendahl, Umeå universitet, var en av föreläsarna och talade i ämnet Physical activity for people with dementia. Här på bild med drottning Silvia. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Läs även om dagen på Umeå universitets hemsidasverigesradio.se