22 mars 2017 · Nyheter

Drottningen delar ut diplom och brosch till Silvialäkare 2017

Vid Silviahemmets Stora inspirationsdag den 22 mars på Hilton i Stockholm delade H.M. Drottningen ut Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2017 till Helle Wiijk samt dekorerade årets sju nya Silvialäkare vid en mycket högtidlig ceremoni. Se även kungahuset.se. Idag finns därmed nitton läkare som har genomgått magisterutbildning i demensvård vid Karolinska Institutet och har titeln Silvialäkare. Läs även på ki.se

Silvialäkare 2017. Från vänster Silvialäkare Marie Bengtsson Lindberg (Lasarettet i Ystad), Silvialäkare Gita Singh (Hässelby vårdcentral), Silvialäkare Sophia Rudehill (Stockholmsgeriatriken), Silvialäkare Alexandros Kalamatas (Skaraborgs sjukhus), Gunilla Ekestam Zweig (Handens vårdcentral), H.M. Drottningen, Silvialäkare Zahra Shakeri (Närsjukvården i Finspång), Silvialäkare Agnes Lindbo (Norrlands universitetssjukhus), Karolinska Institutets rektor Karin Dahlman-Wright, Silviahemmets styrelseledamot Claes Dinkelspiel, professor Lars-Olof Wahlund, Karolinska Institutet, och Silviahemmets rektor Wilhelmina Hoffman. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Under dagen fick deltagarna lära mer om nya framsteg gällande hur hjärnavbildning och nya tekniker i framtiden kan förbättra demensdiagnostik och prognos. Likaså om det inte så omtalade området sexualitet och demens, hur man kan mötas i musiken, samt den fysiska miljöns betydelse i vårdmiljöer för äldre.

Helle Wijk tilldelades Silviahemmets forsknings- och utbildningsstipendium 2017 för sitt betydelsefulla arbete för kunskapsutvecklingen gällande intern miljö i vård- och omsorgsboende för personer med demenssjukdom. Helle Wijk är leg. sjuksköterska, doktor i medicinsk vetenskap, docent i omvårdnad, universitetslektor vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet.

Utvecklingsledare och sjuksköterska Per Andreas Persson från Närhälsan, föreläste om sitt arbete inom ämnet sexualitet och demenssjukdom. Den helt nya skriften med samma titel lanserades under dagen. Ladda ner skriften på denna länk hos Svenskt Demenscentrum

Silviasyster Lotta Roupe, Silviahemmets dagverksamhetschef, föreläste om sexualitet och demens i vårdarbetet.