6 september 2017 · Nyheter

Certifikat till Norrtälje sjukhus geriatriska avdelning 1

6 september 2017 besökte drottning Silvia Norrtälje sjukhus för att överlämna Stiftelsen Silviahemmets certifikat nr 59 till geriatrisk avdelning 1

Silviahemmet har utbildat all personal på avdelningen för att sjukhuset på bästa sätt ska kunna ta hand om patienter med demenssjukdom och deras närstående.  Norrtälje sjukhus avdelning 1 är den andra vårdavdelningen i Sverige som är Silviahemscertifierad!

”Silviahemmet har utbildat personalen vid Norrtälje sjukhus geriatriska avdelning 1 sedan våren 2017, de är ett fantastiskt team som gör skillnad”, säger Wilhelmina Hoffman, rektor vid Silviahemmet.

Personalen vid Norrtälje sjukhus avdelning 1 med drottningen i mitten. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Margareta Söderman, enhetschef för avdelning 1 på Norrtälje sjukhus fick ta emot Silviahemmets certifikat nr 59 av drottning Silvia.

”Vi har fått en mycket god grund att stå på för att göra tillvaron så god som det bara är möjligt för våra patienter och deras anhöriga. Vi använder redan kunskaperna i vårt vardagliga arbete, och har också gjort en del anpassningar av miljön på avdelningen för att ytterligare förbättra omhändertagandet och göra patienterna tryggare när de vistas hos oss”, säger Margareta Söderman.

 

Svenskt Demenscentrum överlämnade sitt allra första exemplar av handboken Om demenssjukdom på sjukhus, skriven av Kari Molin, th på bilden. Hela personalteamet fick varsitt exemplar. Läs mer på demenscentrum.se