30 november 2016 · Nyheter

Silvia Master Academy 2016

30 november 2016. För andra året i rad bjöd Silviahemmet in SilvialäkareSilviasjuksköterskor med magisterexamen, och representanter från Sophiahemmet Högskola samt Karolinska Institutet till ett heldagsseminarium för att utbyta erfarenheter, lära mer och tala om demenssjukdom. Se även kungahuset.se

Idag finns 12 diplomerade Silvialäkare och 9 Silviasjuksköterskor med magisterexamen. Nya Silvialäkare och Silviasjuksköterskor kommer diplomeras under våren 2017. De första Silviaarbets- och Silviafysioterapeuterna examineras under hösten 2017.

Silvia Master Academy 2016. På H.M. Drottning Silvias vänstra sida Wilhelmina Hoffman, rektor Silviahemmet, och på högra sidan Lars-Olof Wahlund, professor Karolinska Institutet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Giola Santoni, doktorand vid ARC, Ageing Research Center, Lena Borell, professor i arbetsterapi vid Karolinska Institutet och Wilhelmina Hoffman (på bilden), rektor Silviahemmet, föreläste under dagen. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

H.M. Drottning Silvia överlämnade Silviahemmets stipendium 2016 till Silvialäkare Ursula Sottong från Tyskland.