Silvia Master Academy

Silvialäkare, Silviafysioterapeut, Silvaarbetsterapeut och magisterutbildad Silviasjuksköterska

 

År 2005 påbörjades arbetet med utbildning inom demens för läkare. En längre utbildning som skulle omfatta hela demensresan, det vill säga demenssjukdom från tidig fas till vård i livets slut med all den kunskap som idag finns tillgänglig.

Ett samarbete med Karolinska Institutet påbörjades 2010, utifrån en förstudie som entydigt visade på ett växande behov av läkare med kunskap inom demensområdet.

Den första magisterutbildningen för läkare startade hösten 2012. De första Silvialäkarna diplomerades vid högtidlig ceremoni på Drottningholms slottsteater den 18 maj 2015 läs även på ki.se Därefter påbörjades arbetet för att på samma sätt bereda arbetsterapeuter och fysioterapeuter möjlighet att genomgå magisterutbildning i demensvård. Denna utbildning kunde sedan starta hösten 2015 och de allra första Silviaarbetsterapeuterna och Silviafysioterapeuterna diplomeras tillsammans med årets Silvialäkare den 18 april 2018 vid en ceremoni på Stockholms slott.

Arbetet med att skapa utbildningarna har skett via Karolinska Institutet i nära samarbete med Silviahemmet. Silviahemmet har finansierat produktionen och vill särskilt tacka för stöd från Johanniterorden i Sverige, Ruth och Richard Julins Stiftelse, Alzheimerfonden och inte minst från Drottning Silvias Stiftelse för Forskning och Utbildning. Utan detta stöd hade produktionen av utbildningarna inte varit möjlig. Dessutom har Alzheimerfonden gett ekonomiskt stöd till ett antal läkare och tio arbets- och fysioterapeuter så att de fått möjlighet att påbörja och genomföra utbildningen.

Den andra kullen Silvialäkare diplomerades den 17 maj 2016 i samband med Silviahemmets 20-årsjubileum på Aula Medica, Karolinska Institutet, läs pressmeddelande från kungahuset.se och ki.se. Tre av de sex stycken läkare som diplomerades kommer från Japan, Tyskland respektive Luxemburg och är de allra första internationella Silvialäkarna – Silvia Doctors. Silvialäkare 2017 dekorerades i samband med Silviahemmets Stora inspirationsdag i mars 2017 på Hilton Slussen. Den fjärde kullen Silvialäkare dekorerades 2018 och 2019 fick femte kullen läkare ta emot diplom och Silviahemmets brosch vid diplomeringsceremoni på Kungliga slottet i Stockholm.

Silvialäkare – magisterutbildning i demensvård för läkare

60 hp, avancerad nivå, webbaserad, uppdragsutbildning på halvfart Karolinska Institutet

Demenssjukdomar är mycket kostsamma, ofta långvariga och de drabbade är i behov av stor medicinsk kunskap och vård. Utbildningen höjer din kompetens och ger dig verktyg för att självständigt handlägga demenssjukdomar i alla dess faser och medverka till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård.
Syftet med utbildningen är att ge läkaren en fördjupad förståelse inom demensområdet, höja grundkompetensen så att man självständigt kan handlägga demenssjukdomar i alla dess faser och medverka till utvecklingen av en effektiv och kvalitativt säkrad demensvård.

Utbildningen är framtagen av Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet. Efter examen erbjuds du titeln Silvialäkare, Silviahemmets diplom samt dekoration, som utdelas av H.M. Drottningen vid en särskild ceremoni.

Information och anmälan

Är du intresserad av utbildning och önskar mer information, kontakta ansvarig projektkoordinator:

Kristoffer Mörtsjö
Tel: 08-524 860 32
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Information om utbildningen och hur du anmäler dig hittar du på Karolinska Institutet Uppdragsutbildnings hemsida: http://ki.se/uppdragsutbildning/demens.

Internationella studenter till Magisterutbildningen i demensvård för läkare är välkomna att höra av sig för mera information och frågor till  info@sci.se eller se www.sci.se

 

Silviafysioterapeut respektive Silviaarbetsterapeut – magisterutbildning i demensvård för arbets- och fysioterapeuter

60 hp, avancerad nivå, webbaserad, uppdragsutbildning på halvfart Karolinska Institutet

Demenssjukdomar är en bidragande orsak till funktionshinder och beroende och har fysiska, psykiska, sociala och ekonomiska konsekvenser för patienten, vårdgivare, familjer och samhället. Deltagarna kommer genom utbildningen få ökad kompetens att utveckla evidensbaserad och effektiv vård enligt moderna strategier för demensvård. Utbildningen är helt webbaserad. Den har en unik pedagogik som på ett spännande och kreativt sätt ger en bas och praktiska verktyg att arbeta med. Detta gör att utbildningen är flexibel och passar dig som vill kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig på halvfart under två år.

Under utbildningen kommer arbetsterapeuter och fysioterapeuter att läsa vissa moment tillsammans, medan andra moment är professionsspecifika. Utbildningen leder fram till en magisterexamen i arbetsterapi respektive fysioterapi.

Utbildningen är framtagen av Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle vid Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet.

Första kullen examinerades den 15 juni 2018 och fick titeln Silviaarbetsterapeut respektive Silviafysioterapeut, och fick ta emot Silviahemmets diplom samt dekoration av H.M. Drottningen vid en särskild ceremoni på Silviahemmet.

Information och anmälan

Är du intresserad av utbildning och önskar mer information, kontakta ansvarig projektkoordinator:

Kristoffer Mörtsjö
Tel: 08-524 860 32
E-post: kristoffer.mortsjo@ki.se

Information om utbildningen och hur du anmäler dig hittar du på Karolinska Institutet Uppdragsutbildnings hemsida: http://ki.se/uppdragsutbildning/demens.

Silviasjuksköterska – specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning demensvård – magisterexamen i omvårdnadsvetenskap

Läs mer på Sophiahemmet Högskolas hemsida, klicka här.

Fler nyheter

Kursstart på Silviahemmet

Denna vecka var det kursstart för undersköte…

Läs mer »

Silviahemmet på Ekebyhovs slott

De gamlas dag ägde rum den 28 augusti i strålan…

Läs mer »

Besök från Kinas ambassad

Silviahemmet fick idag besök från Kinas amba…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum