UTBILDNING

Som tidigare år ger vi utbildningar både på plats på Silviahemmet liksom på olika arbetsplatser runt om i landet. Vi har redan inplanerade utbildningar som du kan anmäla dig till direkt, men vi har även utbildningar som kan skräddarsys efter just de behov som finns i er verksamhet.

Du kan ladda ner vår utbildningskatalog 2018 i pdf format här.

Silviahemmet ger regelbundet utbildningar i praktisk demensvård för olika personalkategorier i vården. Inför varje säsong presenteras de utbildningar och seminarier som genomförs på Silviahemmet i kurskatalogen. Flera duktiga kliniskt verksamma pedagoger finns på plats eller är knutna till Silviahemmet. Utvärderingar och uppföljningar av de utbildningar som genomförs ger höga poäng.

Om ingenting annat står angivet är utbildningen förlagd till Silviahemmet på Drottningholm. Har du frågor? Kontakta Silviahemmet på telefon 08-759 00 71 eller på info@silviahemmet.se

 

Internationella utbildningar

Sedan 2006 arbetar Silviahemmet även internationellt med olika utbildningsprogram. Train the Trainer-programmet har gett spridning av Silviahemmets vårdfilosofi i flera länder. Nya Trainers examineras årligen på Silviahemmet som därefter kan lära ut inom den egna organisationen.
Silviahemmets certifieringsprogram erbjuds även internationellt. Första certifieringen utanför Sverige genomfördes år 2015 av Malteser Tagestreff i Bottrop, Tyskland.

Genom samarbetet med Sophiahemmet Högskola ges en webbaserad Silviasjuksköterskeutbildning på engelska som ger titeln Silvia Nurse. De webbaserade magisterutbildningarna till Silvia Doctor, Silvia Physiotherapist och Silvia Occupational terapist via Karolinska Institutet är på engelska och titlarna har spridit sig till bland annat Tyskland, Luxemburg, Japan och Kina.
Silviahemmet erbjuder utbildninghar ett samarbete med Swedish Care International (SCI) gällande  internationalisering och export av Silviahemmets utbildningar och certifiering på internationella marknaderna. I samarbete med SCI utvecklas utbildningar och koncept som skräddarsys efter varje boende, organisation och kultur i andra länder.

För frågor och information om Silviahemmets utbildningar utanför Sverige kontakta Silviahemmet via e-post info@silviahemmet.se eller vår samarbetspartner Swedish Care International AB, e-post info@sci.se.

 

Fler nyheter

Silviahemmets anhörigföreläsning

Den 13 februari kl 16.00 är alla välkomna till…

Läs mer »

God helg!

God jul och gott nytt år! önskar teamet på Sil…

Läs mer »

Första läkargruppen certifierad

Cirka 40 läkare verksamma inom Familjeläkar…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum