Palliativ vårdfilosofi i praktiken

Palliativ vårdfilosofi i praktiken

Målgrupp

En utbildning för dig som arbetar inom vården och omsorgen av personer med demenssjukdom och som vill hitta ett arbetssätt som beaktar helheten, som är personcentrerad och som fungerar i praktiken.

Bakgrund

Demensvård och -omsorg är komplext då den sjuke kommer att vara drabbad av sin sjukdom under många år och då förmågor successivt försvinner och symtom av olika slag dyker upp. Under denna ofta mångåriga sjukdomsprocess behövs olika typer av hjälp och stödinsatser både för den som är sjuk men också för anhöriga. Men allt mer kunskap finns inom demensområdet som berör olika yrkeskategorier och då underlättas ett gemensamt synsätt och arbetssätt vid vården av den demenssjuke. I den palliativa vårdfilosofin finns tydliga värderingar. För att underlätta detta har fyra hörnstenar identifierats. Hörnstenarna i samverkan behövs för att uppnå målet – ”att ge högsta möjliga livskvalitet för den som är sjuk och för anhöriga”. Ingen i vården av demenssjuka klarar detta självständigt utan det krävs teamarbete med klara mål för att få det att fungera.

Mål

Kursens mål är att ge kunskap, metoder och arbetssätt för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en meningsfull och stimulerande vardag för den demenssjuke och de anhöriga.

Innehåll

Symtomkontroll
-Vad är demens?
-Genomgång av de vanligaste demenssjukdomarna.
-Symtomutveckling vid demenssjukdom – från tidiga till sena symtom.
-Att kunna tolka och förstå svåra symtom.

Genomgång av analysmall: Analys – Åtgärd – Utvärdera.
Kommunikation/relation
-Bemötande och kommunikation vid demenssjukdom.
-En helhetssyn på den sjuke och de anhörigas behov där de fysiska, psykiska, sociala och existentiella behoven tillgodoses.
-Levnadsberättelsens betydelse.
-Aktivitet och stimulering.
-Miljöns betydelse.
-Etik och moral.
-Diskusson kring etiska dilemman inom demensvården.

Teamarbete
-Vikten av en gemensam målsättning, vårdfilosofi och värdegrund.
-Alla har vi olika kunskap och olika förväntningar, men alla är lika viktiga.
-Att kunna reflektera över sitt arbeta för att stärka sin och teamets arbetsroll.

Anhörigstöd
-Anhörigas situation.
-Sorgarbete och svåra känslor.
-Det vardagliga stödet till anhöriga.
-Att se anhöriga som en viktig resurs.

Föreläsare

Eva Jönsson, undersköterska och Silviasyster.
Lotta Roupe, undersköterska och Silviasyster.

Datum och avgift

Utbildningen avser 5 heldagar (4 utbildningsdagar och 1 uppföljningsdag). Datum anpassar vi efter önskemål. Max 25 deltagare. Avgift – 20 000 kronor per dag, totalt 100 000 kronor exklusive moms. Resa och logi för föreläsare tillkommer.

Praktiska detaljer

Vi genomför gärna denna utbildning hos oss på Silviahemmet eller på plats hos er.

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag är normalt en månad före kursstart. Anmälan är bindande men ej personlig.

Anmälan/Avbokning

Anmälan är bindande fyra veckor före kursstart. Därefter debiterar vi en avbokningsavgift på 20% av avgiften. Om du avbokar senast en vecka före kursstart, uteblir eller avbryter kursen debiteras full kostnad.

Inställd kurs

Vi förbehåller oss rätten att ställa in planerade kurser vid för få anmälningar.

Kontakta oss om du har frågor eller skicka en intresseanmälan
.

Ditt namn (obligatoriskt)

Din e-post (obligatoriskt)

Ämne

Ditt meddelande

Fler nyheter

Ny utbildning för diakoner

En ny utbildning i demenskunskap för diakoner…

Läs mer »

SilviaBo deltar i forskningsprojekt

Silviahemmet deltar i University of Stirlings…

Läs mer »

Silviahemmet 25 år!

På alla hjärtans dag den 14 februari 1996 invi…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum