Dekorering och diplomering

Silviahemmets diplomerings- och dekoreringsceremoni

Äntligen kunde Silviahemmets högtidliga diplomeringsceremoni äga rum. I år firar stiftelsen 25 år och den 17 september 2021 ägde ceremonin rum för alla yrkesgrupper på Drottningholms slottsteater i närvaro av H.M. Drottningen.

Deltog gjorde cirka 140 stycken diakoner, biståndshandläggare, undersköterskor, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter och läkare som genomgått högskoleutbildning i demensvård och tagit sin examen år 2020 och 2021.

Samtliga diplomerade har erhållit Silviahemmets dekorering och titlar, diakon med diplom från Silviahemmet (via Ersta diakoni och Silviahemmet), biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet, Silviasyster, Silviasjuksköterska (via Sophiahemmet Högskola), Silviaarbetsterapeut, Silviafysioterapeut och Silvialäkare (via Karolinska Institutet).

Fotografering i Déjeunersalongen av alla examinerade gruppvis med coronaavstånd. På grund av pandemin och antal deltagare var årets ceremoni uppdelad på för- respektive eftermiddag. Foto: Yanan Li

Deltog gjorde även rektorer, lärare, Silviahemmets styrelse och andra gäster som på olika sätt bidragit till Silviahemmets verksamhet.

Biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet 2019

Andra kullen biståndshandläggare examinerades på Silviahemmet den 18 juni 2019 efter ha genomgått en sju veckors högskolekurs med fokus demenssjukdom. H.M. Drottningen närvarade vid utdelningen av diplom och exklusiv brosch från Silviahemmet.

Sophiahemmet Högskola har i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet samarbetar tagit fram en fristående kurs Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv (7,5 högskolepoäng) som riktar sig speciellt till biståndshandläggare.

26 stycken biståndshandläggare diplomerades i år, varav två från skånska Hörby kommun och två från Sollefteå kommun, resterande från Stockholms län. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Årets Silvialäkare 2019 diplomerades av H.M. Drottningen

Den 11 april 2019 dekorerade H.M. Drottningen den femte kullen Silvialäkare vid en högtidlig ceremoni för speciellt inbjudna på Kungliga slottet.

Magisterutbildning i demensvård är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges som webbaserade uppdragsutbildningar till läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, läs mer på www.ki.se.

Tre av de fyra Silvialäkarna med sina broscher och diplom från Silviahemmet. Från höger Silvialäkare Vasil Pema, Silvialäkare Sedigheh Mazloumi Kavkani, professor Lars-Olof Wahlund och Silvialäkare Terje Toomela. Silvialäkaren Niran El Kouni saknas på bilden.

H.M. Drottningen, Silviahemmets ordförande, inledde ceremonin med sitt tal.

Broschutdelning 2019 till nyutexaminerade Silviasystrar och Silviasjuksköterskor

Drottningen delade ut diplom och brosch till 46 stycken nya Silviasystrar och tio nya Silviasjuksköterskor vid den årliga ceremonin den 12 juni 2019 på Silviahemmet på Drottningholm.

Uppdragsutbildningarna ges av Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet. Femton års samarbete har resulterat i totalt 684 stycken Silviasystrar och 251 stycken Silviasjuksköterskor runt om i Sverige. Läs mer om Silviautbildningar på www.shh.se.

Under förmiddagen diplomerades första gruppen Silviasystrar. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Fler nyheter

Nya medarbetare

Vi välkomnar Silviasyster Inga-Lill Winqvis…

Läs mer »

God jul och gott nytt år!

Silviahemmet önskar er alla en god jul och ett g…

Läs mer »

Diakoner med diplom från Silviahemmet

I går diplomerades tio diakoner vid en ceremon…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum