Silviahemmet besöker Dalens sjukhus

18 september 2018 besökte Silviahemmets styrelse minnesmottagningen vid Capio Geriatrik Dalen i Enskededalen, som är en av Stockholms elva specialistmottagningar. Här utförs nära 600 minnesutredningar årligen och lika många uppföljande återbesök tas emot. Vid demensdiagnos erbjuds närstående navigeringskurser i samarbete med närområdets anhörigkonsulenter för att ge stöd och hjälp. På mottagningen finns ett team av läkare, sjuksköterskor, medicinsk sekreterare, psykologer och arbetsterapeuter – varav en Silvialäkare, en Silviasjuksköterska och en Silviaarbetsterapeut. Läs även på kungahuset.se

VD Olof Lundblad, Silviaarbetsterapeut Lena Nilsson och verksamhetschef Britt Serander tog emot drottningen vid ankomst. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Verksamhetschef och överläkare Britt Serander med sitt team berättade om verksamheten och visade runt i lokalerna. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Fler nyheter

Nordisk hemservice recertifierade

12 december 2018. Nordisk hemservice demenste…

Läs mer »

Förnyat certifikat till SVPH

7 december 2018 förnyade Silviahemmet certif…

Läs mer »

Stockholm stad på besök

Måndagen den 3 december var representanter fr…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum