Anmäl dig här!

Demens - även de anhörigas sjukdom

Pris: kr500.00

Datum: 26 september, 2019

Lediga platser: 0

Demenskunskap - grundkurs för hemtjänsten

Pris: kr2395.00

Datum: 10 oktober, 2019

Lediga platser: 19

Demenskunskap - grundkurs för biståndshandläggare

Pris: kr2900.00

Datum: 25 oktober, 2019

Lediga platser: 20

Verktyg för god demensvård - kurs för arbetsterapeuter och fysioterapeuter

Pris: kr4595.00

Datum: 7 november, 2019

Lediga platser: 12

Fler nyheter

Demensdagarna 2019

Svenska demensdagarna ägde rum på Malmömä…

Läs mer »

Dementia Forum X 2019

Stiftelsen Silviahemmet deltog vid årets DFX…

Läs mer »

Silvialäkare 2019 dekorerade av H.M....

Silviahemmets högtidliga diplomeringscere…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum