Kurs för anhöriga på Silviahemmet

Anhöriga och närstående till drabbade av demenssjukdom samlades på Silviahemmet idag den 8 november 2018 för en heldagskurs Demens – de anhörigas sjukdom. Kursen håller Silviahemmet varje år och innehåller bl.a. beskrivning av olika demenssjukdomar, symptom, bemötande och vilken hjälp som finns att få. Kursdeltagarna, max ca 20 personer, får även stort utrymme för frågor och diskussion. Föreläsare idag var Silviasyster Eva Jönsson.

Tips! Silviahemmets stora anhörigdag – välkommen till en avgiftsfri halvdagsföreläsning torsdagen den 14 februari 2019 på ABF-huset, Sveavägen 41 i Stockholm. Läs mer och anmäl dig här!

Foto: Silviahemmet

Fler nyheter

Demensdagarna 2019

Svenska demensdagarna ägde rum på Malmömä…

Läs mer »

Dementia Forum X 2019

Stiftelsen Silviahemmet deltog vid årets DFX…

Läs mer »

Silvialäkare 2019 dekorerade av H.M....

Silviahemmets högtidliga diplomeringscere…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum