Dekorering och diplomering 2019

Silviahemmets diplomering och dekoreringsceremonier

Årets Silvialäkare diplomerades av H.M. Drottningen

Den 11 april 2019 dekorerade H.M. Drottningen den femte kullen Silvialäkare vid en högtidlig ceremoni för speciellt inbjudna på Kungliga slottet.

Magisterutbildning i demensvård är framtagen av Karolinska Institutet i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet och ges som webbaserade uppdragsutbildningar till läkare, arbetsterapeuter och fysioterapeuter, läs mer på www.ki.se.

Tre av de fyra Silvialäkarna med sina broscher och diplom från Silviahemmet. Från höger Silvialäkare Vasil Pema, Silvialäkare Sedigheh Mazloumi Kavkani, professor Lars-Olof Wahlund och Silvialäkare Terje Toomela. Silvialäkaren Niran El Kouni saknas på bilden.

H.M. Drottningen, Silviahemmets ordförande, inledde ceremonin med sitt tal.

Petra Tegman, Silviasjuksköterska och Silviahemmets assisterande verksamhetschef, var moderator. Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet.

Läkarna fick ta emot Silviahemmets brosch och diplom av Drottningen. På bilden Silvialäkare Niran El Kouni.

Årets broschutdelning till nyutexaminerade Silviasystrar och Silviasjuksköterskor äger rum den 12 juni 2019 på Silviahemmet

Utbildningen är framtagen av Sophiahemmet Högskola i samarbete med Silviahemmet för att ge en spetskompetens till undersköterskor och sjuksköterskor. Efter godkänd examen erhåller de titel Silviasyster respektive Silviasjuksköterska och får ta emot Silviahemmets brosch av H.M. Drottningen vid en årlig ceremoni på Silviahemmet, Drottningholm. Läs mer om Silviautbildningar på www.shh.se. Årlig broschutdelning på Silviahemmet är för speciellt inbjudna.

Silviahemmets brosch som utdelas till Silvasystrar. Brosch som utdelas till Silviasjuksköterskor har silverfärgad ram.

Silviasystrar 2018. Totalt finns 636 stycken Silviasystrar runt om i landet. I år examineras fler, antalet ökar varje år. Alla foton: Yanan Li, Silviahemmet

Silviasjuksköterskor 2018. Totalt finns nu 241 stycken Silviasjuksköterskor.

H.M. Drottningen diplomerar Biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet

Andra kullen biståndshandläggare examineras på Silviahemmet den 18 juni 2019 efter ha genomgått en sju veckors högskolekurs med fokus demenssjukdom. H.M. Drottningen närvarar vid utdelningen av diplom och exklusiv brosch från Silviahemmet.

Sophiahemmet Högskola har i samarbete med Stiftelsen Silviahemmet samarbetar tagit fram en fristående kurs Den äldre människan med demenssjukdom i ett socialt perspektiv (7,5 högskolepoäng) som riktar sig speciellt till biståndshandläggare.

Silviahemmets brosch som utdelas till Biståndshandläggare med diplom från Silviahemmet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Bilder kan beställas, kontakta info@silviahemmet.se

Fler nyheter

Demensdagarna 2019

Svenska demensdagarna ägde rum på Malmömä…

Läs mer »

Dementia Forum X 2019

Stiftelsen Silviahemmet deltog vid årets DFX…

Läs mer »

Silvialäkare 2019 dekorerade av H.M....

Silviahemmets högtidliga diplomeringscere…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum