Besök från Korea

Silviahemmet fick besök den 17 oktober 2018 av representanter för Korea Press Foundation som var på resa i Europa med en delegation journalister från Sydkorea. I år var fokus på social välfärd och gruppen var speciellt intresserad av att få fördjupad kunskap om Silviahemmets verksamhet och vårdfilosofi.

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor och verksamhetschef tog emot delegationen med journalister från Korea Press Foundation. Foto: Silviahemmet

Fler nyheter

Demensdagarna 2019

Svenska demensdagarna ägde rum på Malmömä…

Läs mer »

Dementia Forum X 2019

Stiftelsen Silviahemmet deltog vid årets DFX…

Läs mer »

Silvialäkare 2019 dekorerade av H.M....

Silviahemmets högtidliga diplomeringscere…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum