Besök från Korea

Silviahemmet fick besök den 17 oktober 2018 av representanter för Korea Press Foundation som var på resa i Europa med en delegation journalister från Sydkorea. I år var fokus på social välfärd och gruppen var speciellt intresserad av att få fördjupad kunskap om Silviahemmets verksamhet och vårdfilosofi.

Wilhelmina Hoffman, Silviahemmets rektor och verksamhetschef tog emot delegationen med journalister från Korea Press Foundation. Foto: Silviahemmet

Fler nyheter

Nordisk hemservice recertifierade

12 december 2018. Nordisk hemservice demenste…

Läs mer »

Förnyat certifikat till SVPH

7 december 2018 förnyade Silviahemmet certif…

Läs mer »

Stockholm stad på besök

Måndagen den 3 december var representanter fr…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum