Demensvård och utbildning för livskvalitet

Norrtälje sjukhus Silviahemcertifierat

6 september 2017 besökte drottning Silvia Norrtälje sjukhus för att överlämna Stiftelsen Silviahemmets certifikat nr 59 till geriatriska avdelning 1

Silviahemmet har utbildat all personal på avdelningen för att sjukhuset på bästa sätt ska kunna ta hand om patienter med demenssjukdom och deras närstående.  Norrtälje sjukhus avdelning 1 är den andra vårdavdelningen i Sverige som är Silviahemcertifierad! 

Norrtälje sjukhus avdelning 1 är den andra vårdavdelningen i Sverige som Silviahemcertifieras. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Personalen vid Norrtälje sjukhus avdelning 1 med drottningen i mitten. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

”Silviahemmet har utbildat personalen vid Norrtälje sjukhus geriatriska avdelning 1 sedan våren 2017, de är ett fantastiskt team som gör skillnad”, säger Wilhelmina Hoffman, rektor vid Silviahemmet

Wilhelmina Hoffman och Eva Jönsson från Silviahemmet delade ut kursbevis till personalen. Foto: Yanan Li

Eva Jönsson, tv, och Wilhelmina Hoffman från Silviahemmet delade ut kursbevis till alla i personalen. Foto: Yanan Li

Margareta Söderman, enhetschef för avdelning 1 på Norrtälje sjukhus fick ta emot Silviahemmets certifikat nr 59 av drottning Silvia.

Margareta Söderman, enhetschef för avdelning 1 på Norrtälje sjukhus fick ta emot Silviahemmets certifikat nr 59 av drottning Silvia.

”Vi har fått en mycket god grund att stå på för att göra tillvaron så god som det bara är möjligt för våra patienter och deras anhöriga. Vi använder redan kunskaperna i vårt vardagliga arbete, och har också gjort en del anpassningar av miljön på avdelningen för att ytterligare förbättra omhändertagandet och göra patienterna tryggare när de vistas hos oss”, säger Margareta Söderman

Silviahemmets styrelse fick en visning av avdelningen 1 av VD Peter Graf, t v, och Margareta Söderman. Foto: Yanan Li

Silviahemmets styrelse fick en visning av sjukhusets avdelning 1 av VD Peter Graf, t v, och Margareta Söderman. Foto: Yanan Li

Yanan Li

Svenskt Demenscentrum och Kari Molin överlämnade det allra första exemplaret av handboken Om demenssjukdom på sjukhus. Hela personalteamet fick varsitt exemplar.

Svenskt Demenscentrum överlämnade sitt allra första exemplar av handboken Om demenssjukdom på sjukhus, skriven av Kari Molin, th på bilden. Hela personalteamet fick varsitt exemplar. Läs mer på demenscentrum.se

Silviahemmet utbildar hela vård och omsorgsenheter – vårdpersonal, vaktmästare, ledning, städ- och kökspersonal m.fl – en grundutbildning i god demensvård. Snart har 60 enheter fått ta emot Silviahemmets certifikat som följs upp årligen och förnyas var tredje år. Kunskap om demenssjukdom ökar förståelse och underlättar bl.a. bemötande av patienter som drabbats av demens eller andra kognitiva funktionsnedsättningar. Läs mer om Silviahemmets certifieringsprogram, klicka här.

Fler nyheter

Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Certifikat nr 72 överlämnades 19 februari 20…

Läs mer »

Silviahemmet på KI

15 februari 2018 besökte Silviahemmets ordf…

Läs mer »

Silviahemmets stora anhörigdag

På alla hjärtans dag, den 14 februari 2018, bj…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum