Demensvård och utbildning för livskvalitet

Invigning av SilviaBo

Lördagen den 13 maj 2017 invigde Drottningen och Claes Dinkelspiel SilviaBo – Silviahemmets anpassade bostäder för personer med demenssjukdom.

Inbjudna gäster samlades på Silviahemmet för en presentation och invigning av Silviahemmets nya projekt SilviaBo. Invigningen ägde rum i närvaro av Kungen och statsrådet Åsa Regnér.

Läs mer i broschyren om SilviaBo här.presentation

Läs även om invigningen på kungahuset.se.

Drottning Silvia, Silviahemmets engagerade ordförande och initiativtagare till projektet, berättade om SilviaBo och mötet med Ingvar Kamprad som möjliggjort att förverkliga denna vision genom en privat donation. På bilden bredvid Drottningen syns Ingvar Kamprad tillsammans med Kungaparet vid en lunch på Solliden i juli 2016. Foto: Kungahuset.se

Drottning Silvia, Silviahemmets engagerade ordförande och initiativtagare till projektet, berättade om SilviaBo och mötet med Ingvar Kamprad och hans privata donation som möjliggjort förverkligandet av första SilviaBo. Läs hela Drottningens tal här. På bilden bredvid Drottningen syns Ingvar Kamprad tillsammans med Kungaparet vid en lunch på Solliden i juli 2016. Foto: Kungahuset.se

I strålande solsken klipper H.M. Drottning Silvia och Claes Dinkelspiel invigningsbanden efter en högtidlig trumpetfanfar, Wilhelmina Hoffman förklarade SilviaBo invigt. Därefter fick gästerna möjlighet att gå in och kika i fyra av de totalt åtta lägenheterna. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

I strålande solsken klipper Drottningen och Claes Dinkelspiel invigningsbanden efter en högtidlig trumpetfanfar, Wilhelmina Hoffman förklarade SilviaBo invigt. Därefter fick gästerna möjlighet att gå in och titta i fyra av de totalt åtta lägenheterna. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Boendekonceptet SilviaBo har tagits fram för att skapa en bra bostad för den som drabbats av demenssjukdom och dennes partner – ett vanligt boende som ger möjlighet till fortsatt tryggt och fungerande liv så länge det är möjligt.

Drottningen och SilviaBo:s arkitekt Anders Larsson, AloCo. Fasaden består av cederträ, spån på gavlarna och plankor på balkongsida. Omgivande trädgård kommer att anläggas med stor omtanke och omsorg för tillgänglighet och trygghet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Drottningen och SilviaBo:s arkitekt Anders Larsson, ALoCo. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

SilviaBo är ett vanligt boende, inget vårdboende. Silviahemmet arbetar med att ta fram förslag på helt nya omsorgslösningar gällande dagverksamhet och eventuella behov av hemtjänstinsatser och hemsjukvård.

LYN_3570[3]

Fasaden består av cederträ, s k spån på gavlarna plankor på balkongsida. Omgivande trädgård kommer att anläggas med stor omtanke och omsorg för tillgänglighet samt trygghet. Foto: Yanan Li, Silviahemmet

Pilotanläggningen på Drottningholmsmalmen är nästan helt färdigbyggd och ligger i direkt anslutning till Silviahemmets dagverksamhet. SilviaBo Malmen har byggts av BoKlok och består av två byggnader med sex bostadslägenheter som kommer hyras ut till gäster vid dagverksamheten. I ena byggnaden finns en visningslägenhet SilviaBo Bas – presenteras som ett möblerat hem i samarbete med IKEA. Den andra byggnaden har en visningslokal SilviaBo Vision för att visa hjälpmedel och nytänkande som kan underlätta vardagen för drabbade av demens.

Fler nyheter

Hägersten-Liljeholmens hemtjänst

Certifikat nr 72 överlämnades 19 februari 20…

Läs mer »

Silviahemmet på KI

15 februari 2018 besökte Silviahemmets ordf…

Läs mer »

Silviahemmets stora anhörigdag

På alla hjärtans dag, den 14 februari 2018, bj…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum