Demensvård och utbildning för livskvalitet

Ekgården certifieras

De ville få personalen att växa och ge de boende en större trygghet.
På Ekgården har samtliga 70 anställda genomgått Silviahemmets utbildningar för att få Silviahemmets certifikat.
Äldreboendet är nu den 21:a enheten som certifierats.

bild 4

 – Vi ville göra personalen mer uppmärksam på tidiga tecken av demens och stärka deras kompetens. Målet var att göra något som alla tar del av, något som genomsyrar, lyfter och stärker hela verksamheten och som ger en större trygghet både bland de anställsda och de boende.

Det säger Pirjo Ridemalm som under två år arbetat som sektionschef på äldreboendet Ekgården i Ekerö.

För Ekgården innebär en certifiering att hela personalgruppen har fått fördjupade kunskaper inom demensområdet. Samtlig personal har genomgått en tredagars grundutbildning baserad på Silviahemmets vårdfilosofi. Alla arbetsledare har utöver det gått en Steg två utbildning (en arbetsledarutbildning som sträcker sig över två heldagar)  och två undersköterskor per avdelning har gått en tredagars reflektionsledarutbildning.
Målet med certifieringen är att ge vård- och omsorgsenheter goda förutsättningar att ge bästa tänkbara vård och omsorg till de boende. Det görs bland annat genom att arbeta personcentrerat utifrån Silviahemmets vårdfilosofi och genom att stärka medarbetarnas team-anda.

– Vi följer upp enheterna och ger stöd under de tre åren. Efter ett och ett halvt år stämmer vi av och ser ur det fungerar. En viktig del är att reflektionsstunderna, som omvårdnadspersonalen genomför i grupp, ska vara igång och inträffa med regelbundenhet. Det innebär att det ska ges utrymme för reflektion i grupp under cirka 1,5 timmar per månad, säger Lotta Roupe, dipl. Silviasyster och utbildare på Silviahemmet.

Pirjo Ridemalm är glad över den energi och sammanhållning som det nya arbetssättet fört med sig.

– Hela personalgruppen har fått fördjupade kunskaper. Nu pratar vi alla samma språk som grundar sig i en filosofi som genomsyrar hela verksamheten. Att vi själva formulerar kvalitetsmål och reflekterar i vardagen gör att människorna växer i sitt jobb, att alla är delaktiga. Det skapar en bättre sammanhållning och har gett förnyad energi. Silviahemmets vårdfilosofi ligger i enighet med vår värdegrund och vårt kvalitetssystem. Den är väldigt verksamhetsnära.

Ekgårdens äldreboende är det 21:a som sedan 2008 blivit certifierade utifrån Silviahemmets vårdfilosofi.
Ekgården påbörjade certifieringsutbildningen i maj. Den 14 november var utbildningen klar.

bild 1bild 3bild 2

Fler nyheter

Blackebergs demensteam certifierat

Fredagen den 9 mars 2018 överlämnade Silviah…

Läs mer »

Wilhelmina en av Årets kvinnor 2018!

Den 8 mars – Internationella kvinnodagen –…

Läs mer »

Silviahemmet i Dagens Samhälle

”Hjärnhälsa är lika viktig som hjärthä…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum