Demensvård och utbildning för livskvalitet

Besök i Sätra

Sätra vård och omsorgsboende får besök av Silviahemmet

2014-09-15 11 41 26

Styrelsen för Silviahemmet besökte den 15 augusti 2014 Sätra vård och omsorgsboende, den 20:e Silviahemscertifierade enheten i landet. Styrelsen ledd av ordförande H.M. Drottningen fick möjlighet att hälsa på boenden, medarbetare och ställa frågor till cheferna.

2014-09-15 11 53 21

På plats var Andreas Thorstensson Skärholmens stadsdelsförvaltning, avdelningschef för äldre och funktionsnedsatta, chef för hälso- och sjukvård Ingrid Erlandsson och de tre cheferna för omvårdnadsenheterna Annelie Birath, Yvonne Esgård och Ann Nugiseks.

2014-09-15 13 31 24

Nedan följer några citat på frågan om vad certifieringen betytt för boendet.

– Vi vågar fråga varandra nu. Det gjorde vi inte lika mycket tidigare.

– Det har blivit ett större lugn på boendet.

– Vi har ett bättre teamarbete och mindre konkurrens mellan sköterskorna.

– Det är mindre prat om lugnande medel nu. Personalen löser problemen med patienternas oro utan tabletter.

–  Vi har länge haft många duktiga kompetenta medarbetare och certifieringen gör att de samarbetar  bättre. Vi har blivit ett riktigt team.

– Stoltheten när man tagit emot sitt diplom skapar en säkerhet hos deltagarna i teamet som visar sig i en större trygghet i kontakten med de anhöriga. Är de anhöriga trygga blir patienten tryggare.

Det var väldigt roligt att styrelsen förlade styrelsemötet till den certifierade enheten och då på plats kunde se att de utbildningar som Silviahemmet förmedlar ger resultat, säger verksamhetschefen Wilhelmina Hoffman.

Fler nyheter

Norrtälje sjukhus Silviahemcertifierat

Norrtälje sjukhus avdelning 1 är den andra vårdavdelningen i Sverige som Silviahemcertifieras.  Foto: Yanan Li, Silviahemmet

6 september 2017 besökte drottning Silvia N

Läs mer »

Årets kursstart för Silviasystrar

_K5A0304-w

4 september 2017 var drottningen på Silviahem…

Läs mer »

Bygget av SilviaBo Malmen klart

På bilden håller drottningen den tidskapsel som BoKlok överlämnade som gåva till Silviahemmet. Tidskapselns innehåll speglar året 2017  då projektet SilviaBo förverkligades.
Från vänster Jonas Spangenberg, Claes Dinkelspiel (styrelsledamot Silviahemmet) och drottningen. 
Foto Yanan Li, Silviahemmet.

Igår den 30 augusti 2017 överlämnade BoKlok…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum