Demensvård och utbildning för livskvalitet

Tibro tilldelas Bästa demensteam 2011

Morgonmötet i Tibro är sig inte likt. Åtta undersköterskor är ovanligt uppspelta och skålar med demenssamordnaren och sina chefer. I går eftermiddag kom beskedet att de tilldelas priset Bästa demensteam i hemtjänsten 2011.

Glasen i möteslokalen bubblar av champagne – alkoholfri, förstås – medan demensteamets chef Vivi-Anne Bergman bubblar av stolthet, främst över sina engagerade medarbetare.

– Det är ju fantastiskt. Vi visste redan att vi var Sveriges bästa demensteam men nu kommer hela landet att få veta det, utbrister hon osvenskt kaxigt i telefon. Fast man anar glimten i ögat.

Demensteamet inom Tibros hemtjänst har varit i gång sedan november 2010. De åtta demensutbildade undersköterskorna hjälper ett 30-tal demenssjuka personer och deras anhöriga. Teamet strävar efter att minimera antalet personer runt varje vårdtagare, något som ökar tryggheten och möjligheten att skapa förtroendefulla relationer. Kontinuiteten underlättas av att flera arbetar delade pass.

– Det innebär att de kan promenera med sin vårdtagare till dagverksamheten på morgonen. Mitt på dagen är de lediga och när de går på sitt eftermiddagspass hjälper de samma vårdtagare hem, säger Vivi-Anne Bergman.

Hälften av teamets vårdtagare är inskrivna i dagverksamheten som ligger i samma hus som demensteamets lokaler. Här finns även en korttidsavdelning för personer med demens. Personalen på de olika enheterna brukar efterhand bli kända ansikten för många vårdtagare och kan med fördel ”rycka in” för varandra, till exempel vid sjukdom.

Ett väl fungerande demensteam har ett utvecklat samarbete med många aktörer. I Tibro deltar kommunens arbetsterapeut, biståndsbedömaren, demenssamordnare och sjukgymnast regelbundet i teamträffarna.

– Biståndbedömaren har goda kunskaper om demenssjukdomar och vet att personer me demens behöver god tid. Det gör att teamet ofta får den tid de behöver, utan stress, säger Jenny Johansson, demenssamordnare i Tibro och en av initiativtagarna till att bilda demensteamet.

Ett nyare samarbete som håller på att ta form rör vårdcentralens minnesmottagning som startade i höstas och som också ligger i samma hus.

– Det händer att anhöriga till personer som uppvisar misstänkta demenssymtom hör av sig. Då försöker vi hjälpa till att etablera kontakt med minnesmottagningen för att få en utredning till stånd. Genom samarbetet får också vårdcentralen återkoppling på det stöd personen får, säger Jenny Johansson.

Demensteamet får många lovord från både vårdtagarna och deras anhöriga. Den täta och nära kommunikationen framhålls som mycket betydelsefull eller som en anhörig utrycker det i ett brev: ”Det känns tryggt för mig som anhörig att jag alltid kan ringa när jag undrar över något eller känner oro – och de i sin tur ringer mig om de undrar något.”

Magnus Westlander

Skriv ut den här sidan

Fler nyheter

Nya nationella riktlinjer

Nu är Socialstyrelsens nationella riktlinje…

Läs mer »

Sextionde enheten Silviahemcertifierad

Lundhagens vårdboende i Helsingborg fick ta e…

Läs mer »

Silviasyster- och...

Varje år bjuder Silviahemmet in Silviasystra…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum