Demensvård och utbildning för livskvalitet

Silviahemmets Stora Inspirationsdag 11 mars


Silviahemmets Stora Inspirationsdag samlade 265 åhörare på Hilton hotel vid Slussen den 11 mars.

2010 år pris ”Till bästa demensteam i hemtjänsten” tilldelades Motala hemstödsgrupp.

Bästa hemtjänstteam tilldelas år 2010 Motala hemstödsgrupp för ett genomtänkt, flexibelt arbetssätt, med väl utarbetad samverkan över huvudmannagränserna. Med tydlig värdegrund, kvalitetsindikatorer och ett personcentrerat synsätt verkar Motala hemstödsgrupp för kontinuitet och trygghet för personer med demenssjukdom och deras anhöriga. Teamet har dessutom rutiner för handledning och reflektion för fortlöpande kompetensutveckling och trivsel i arbetet. I fokus för Hemtjänstteamet ligger en strävan efter att ständigt utveckla vården och omsorgen med uppföljning och utvärdering som en viktig del i arbetet.

Fler nyheter

Blackebergs demensteam certifierat

Fredagen den 9 mars 2018 överlämnade Silviah…

Läs mer »

Wilhelmina en av Årets kvinnor 2018!

Den 8 mars – Internationella kvinnodagen –…

Läs mer »

Silviahemmet i Dagens Samhälle

”Hjärnhälsa är lika viktig som hjärthä…

Läs mer »

Kontakta oss


Visa Silviahemmet på en större karta

Grundat av Stiftelsen Silviahemmet och Stiftelsen Stockholms Läns Äldrecentrum